شب های عملیات امام خمینی"ره": ما برای درك كامل ارزش و راه شهیدانمان فاصله طولانی را باید بپیماییم و در گذر زمان و تاریخ و آیندگان آن را جستجو كنیم. ________________________ امام خامنه ای ( دامه برکاته ): یاد حماسه دفاع مقدس باید همیشه در كشور ما باقی بماند و جاودانه باشد. بعضی ها خواستند سعی هم كردند كه یاد دفاع مقدس و آن شجاعت های بزرگ و آن عظمت ها را به تدریج كمرنگ كنند و از یاد ببرند. اینها اگر نادانسته این كار را می كنند غفلت بزرگی دارند اگر هم خدای نكرده دانسته است كه خیانت است. یاد دفاع مقدس یاد شهیدان باید همیشه در بین ملت و جامعه ما زنده بماند. _______________________ گاهی زنده ماندن و زیستن و تلاش کردن در یک محیط، به مراتب مشکلتر از کشته شدن و شهید شدن و به لقای خدا پیوستن است. مقام معظم رهبری ٢٠ خرداد ١٣٧۵ ______________________ شهید زین الدین: در زمان غیبت به کسی منتظر می گویند که منتظر شهادت باشد. _______________________ شهید حمید باكری:دعا كنید كه خداوند شهادت را نصیب شما كند، در غیر این صورت زمانی فرا می‌رسد كه جنگ تمام می‌شود و رزمندگان امروز سه دسته می‌شوند: یك: دسته‌ای كه به مخالفت با گذشته خود برمی‌خیزند و از گذشته خود پشیمان می‌شوند. دو: دسته‌ای كه راه بی‌تفاوت را بر می‌گزینند و در زندگی مادی غرق می‌شوند. سوم: دسته‌ای كه به گذشته خود وفادار می‌مانند و احساس مسئولیت می‌كنند كه از شدت مصایب و غصه‌ها دق خواهند كرد. پس از خداوند بخواهید با رسیدن به شهادت از عواقب زندگی پس از جنگ در امان بمانید، چون عاقبت دو دسته اول ختم به خیر نخواهد شد و جزو دسته سوم ماندن هم بسیار سخت و دشوار خواهد بود ________________________ بگذار آمریكا با مانورهای ستاره دریایی و جنگ ستاره ها خوش باشد ! دریا دل مطمئن این بچه هاست و ستاره ها نوراز قلب این بچه مسجدی ها می گیرند . همان هایی كه در جواب تو می گویند : " ما خط را نشكستیم ، خدا شكست " . شهید سید مرتضی آوینی _______________________ ما هنوز شهادتی بی درد می طلبیم غافل که شهادت را جز به اهل درد نمی دهند ________________________ دعا کنید که من ناپدید تر بشوم ... که در حضور خدا رو سپیدتر بشوم ... بریده های من آن سوی عشق گم شده اند ... خدا کند که از این هم شهید تر بشوم tag:http://shabamaliyat.mihanblog.com 2019-09-12T16:33:39+01:00 mihanblog.com گمـــ نامــــــ 2014-07-03T06:27:34+01:00 2014-07-03T06:27:34+01:00 tag:http://shabamaliyat.mihanblog.com/post/369 عارفه وقتـی رفتـی، غافلگـیر شدیم!آنقــدراز جان گذشتنتــــبی ریــا بودکه "خــدا پا در میـانی کرد"برای گمـــ نامــــــ ماندنتــــ ...

وقتـی رفتـی، غافلگـیر شدیم!
آنقــدر
از جان گذشتنتــــ
بی ریــا بود
که "خــدا پا در میـانی کرد"
برای گمـــ نامــــــ ماندنتــــ ...

]]>
شهادت 2014-06-28T03:51:47+01:00 2014-06-28T03:51:47+01:00 tag:http://shabamaliyat.mihanblog.com/post/368 عارفه آنقدرپشـتِ خط ماندندتا خُـــــــــدا جوابشـان را داد...


آنقدر
پشـتِ خط ماندند
تا خُـــــــــدا جوابشـان را داد...
]]>
رفتن 2014-06-18T12:32:14+01:00 2014-06-18T12:32:14+01:00 tag:http://shabamaliyat.mihanblog.com/post/366 عارفه رفتید قبول ! دیگر چرا جاده را با خودتان بردید ... ؟! نگفتید در این سنگلاخ دنیا چگونه با پایی برهنه به دنبالتان بدوم ... ؟!  ________________پ.ن: غــــــــالباً آن گـــــــذری کـه خطــــــرش بیـــــشتر است مــــــی شود قســـمت آنـــکه جگـــرش بیـــــشتر است!!!

رفتید قبول !

دیگر چرا جاده را

با خودتان بردید ... ؟!

نگفتید

در این سنگلاخ دنیا

چگونه با پایی برهنه

به دنبالتان بدوم ... ؟!  :گریه

________________

پ.ن: غــــــــالباً آن گـــــــذری کـه خطــــــرش بیـــــشتر است

مــــــی شود قســـمت آنـــکه جگـــرش بیـــــشتر است!!! ]]>
درد و دل 2014-06-18T12:24:58+01:00 2014-06-18T12:24:58+01:00 tag:http://shabamaliyat.mihanblog.com/post/365 عارفه اگه می خوای به شهدا چیزی بگی اگه دلخوری اگه درد و دل داری اگه می خوای گریه كنی اگه می خوای بخندی اگه حرفی توی دلت مونده كه نمی دونی كجا باید بزنیش اینجا بزن اینجا خلوتگاه عاشقاست ___________________پ.ن: یک عمر سرد و خاموش تنها به جرم اینکه او سرسپرده می خواست من دل سپرده بودم در آن هوای دلگیر وقتی غروب می شد گویی به جای خورشید من زخم خورده بودم
اگه می خوای به شهدا چیزی بگی
اگه دلخوری اگه درد و دل داری
اگه می خوای گریه كنی
اگه می خوای بخندی
اگه حرفی توی دلت مونده
كه نمی دونی كجا باید بزنیش
اینجا بزن اینجا خلوتگاه عاشقاست
___________________

پ.ن: یک عمر سرد و خاموش تنها به جرم اینکه او سرسپرده می خواست من دل سپرده بودم
در آن هوای دلگیر وقتی غروب می شد گویی به جای خورشید من زخم خورده بودم

]]>
پــــ 2014-04-30T13:26:08+01:00 2014-04-30T13:26:08+01:00 tag:http://shabamaliyat.mihanblog.com/post/364 عارفه کلمه بسازید!!با حرف " پ " ..." پ " ... مثلِ...؟؟!!آهان...یادم آمد... "پ"مثلِ"پــــَــــــــــــــر..." مثل ِ"پـــَـــــــــــــــرواز... " "پـــــــرواز "یعنی..." حاج احمـــــــــــــد " دوباره ؛ کلمه بسازید!! با حرف " پ " ... " پ " ... مثلِ...؟؟!! " پ " مثلِ ... " پیله " پیله !!! هم یعنی م.ن كه عمریست تنیده ... میتند... و خواهد تنید... درخود...___________________________پ.ن: نیستی... و دارم حس می کنم آن جهنمی که می گویند هر چه در آن می سوزی تمام نمی شوی همین جاست....دلم برایت...

کلمه بسازید!!با حرف " پ " ..." پ " ... مثلِ...؟؟!!آهان...یادم آمد...
"پ"مثلِ"پــــَــــــــــــــر..."
مثل ِ"پـــَـــــــــــــــرواز... "
"پـــــــرواز "یعنی..." حاج احمـــــــــــــد "
دوباره ؛ کلمه بسازید!! با حرف " پ " ...
" پ " ... مثلِ...؟؟!!
" پ " مثلِ ... " پیله "
پیله !!! هم یعنی م.ن كه عمریست تنیده ... میتند... و خواهد تنید... درخود...
___________________________

پ.ن: نیستی...

و دارم حس می کنم
آن جهنمی که می گویند هر چه در آن می سوزی تمام نمی شوی
همین جاست....دلم برایت...

]]>
درباغ شهادت باز است 2014-03-24T16:02:58+01:00 2014-03-24T16:02:58+01:00 tag:http://shabamaliyat.mihanblog.com/post/363 عارفه تا کی باید این صحنه ها رو دید و دم نزد؟تا کی باید جگر گوشه ای از یه خانواده تکه تکه بشه تا بفهمیم که این وضع دردناکه؟تا کی باید نشست و گفت که فلان گروهک نجس محکومه؟قلبم آتیش گرفت امشب.در عرض 24 ساعت 2 خبر وحشتناکیکی شهادت اون عزیز ناهی از منکر و یکی دیگه شهادت اون سرباز رشید اسلامیکی از یکی دردناک تر.حسرت یک به یک این عزیزان به دل خانواده هاشون موند.درسته این ملت با این صحنه ها بیگانه نیست اما یه سوال...تا کی؟!!! _________________ پ.ن:شهادت ، داستان ماندگاری آنانی است که دانستند دنیا

تا کی باید این صحنه ها رو دید و دم نزد؟
تا کی باید جگر گوشه ای از یه خانواده تکه تکه بشه تا بفهمیم که این وضع دردناکه؟
تا کی باید نشست و گفت که فلان گروهک نجس محکومه؟
قلبم آتیش گرفت امشب.در عرض 24 ساعت 2 خبر وحشتناک
یکی شهادت اون عزیز ناهی از منکر و یکی دیگه شهادت اون سرباز رشید اسلام
یکی از یکی دردناک تر.حسرت یک به یک این عزیزان به دل خانواده هاشون موند.
درسته این ملت با این صحنه ها بیگانه نیست اما یه سوال...
تا کی؟!!! :گریه

_________________
 
پ.ن:شهادت ، داستان ماندگاری آنانی است که دانستند دنیا جای ماندن نیست . . . ]]>
دلــتــنــگــیــ 2014-02-28T11:19:02+01:00 2014-02-28T11:19:02+01:00 tag:http://shabamaliyat.mihanblog.com/post/362 عارفه دیگر د ل م بند نمیشود... دلم تکه تکه شده... تکه ای کنار شش گوشه بی تاب ارباب ... تکه ای کنار بقیع میسوزد از غربت... تکه ای مدینه پیِ قبر بی نشان مادر... تکه ای پر میزند تا شلمچه... بند نمیشود این تکه ها... بی قرارم این روزها... _______پ.ن: این نوشته را با بغض بخوان: . . . . دارم می سوزم میفهمی؟!

دیگر د ل م بند نمیشود...
دلم تکه تکه شده...
تکه ای کنار شش گوشه بی تاب ارباب ...
تکه ای کنار بقیع میسوزد از غربت...
تکه ای مدینه پیِ قبر بی نشان مادر...
تکه ای پر میزند تا شلمچه...
بند نمیشود این تکه ها...
بی قرارم این روزها...
_______
پ.ن: این نوشته را با بغض بخوان:
.
.
.
.
دارم می سوزم
میفهمی؟!
:گریه
]]>
دعوتــــ نامه 2014-02-21T10:17:40+01:00 2014-02-21T10:17:40+01:00 tag:http://shabamaliyat.mihanblog.com/post/360 عارفه ای شهـــید ! اگر از حال من و همراهانم میخواهی بدانی، ملالی نیست جز بی حضوری شمـــا! در عین آنکه حضــــور داریـــد میـــپندارنـــد نیـــستیـــد ... عجیـــب استـــ اینجـــآ کوله بارم را که بسته ام چیــــزی نیست جز گنــــاه و گنـــاه و گنـــــاه !_______ پ.ن: دلـم یــ ه دعوتــــ نامه مـی خـواهـد از بهشتــــ


ای شهـــید !
اگر از حال من و همراهانم میخواهی بدانی، ملالی نیست جز بی حضوری شمـــا!
در عین آنکه حضــــور داریـــد میـــپندارنـــد نیـــستیـــد ...
عجیـــب استـــ
اینجـــآ کوله بارم را که بسته ام چیــــزی نیست جز گنــــاه و گنـــاه و گنـــــاه !

_______

پ.ن: دلـم یــ ه دعوتــــ نامه مـی خـواهـد
از بهشتــــ :گریه
]]>
امام خمینی سن عشق را پائین آورده 2014-02-09T10:00:11+01:00 2014-02-09T10:00:11+01:00 tag:http://shabamaliyat.mihanblog.com/post/359 عارفه اگرچه سن تو کم... اما ... پیر عشقی...


اگرچه
سن تو کم...
اما ...
پیر عشقی...

:گریه


]]>
دلم یک تکه از بهشت می خواد 2014-02-06T07:38:27+01:00 2014-02-06T07:38:27+01:00 tag:http://shabamaliyat.mihanblog.com/post/358 عارفه دیگر خاک جواب نمی دهد دیگر آسمان جای نفس کشیدن نیست دلم یک تکه از بهشت می خواد ببارم سبک شوم ..._________________پ.ن: هَوای ِ شهدای ِ گُمنام هَوای ِ راه ِ نور هَوای ِ خاک ِ آسمانی ...

دیگر خاک جواب نمی دهد
دیگر آسمان جای نفس کشیدن نیست
دلم یک تکه از بهشت می خواد
ببارم
سبک شوم ...

_________________

پ.ن: هَوای ِ شهدای ِ گُمنام هَوای ِ راه ِ نور هَوای ِ خاک ِ آسمانی ...

:گریه


]]>
... 2014-01-29T13:05:23+01:00 2014-01-29T13:05:23+01:00 tag:http://shabamaliyat.mihanblog.com/post/357 عارفه تعلق که نداشته باشی به جایی … به کسی … به چیزی … تمام شدنت راحت تر از آنی میشود که گمان می بُردی! راحت بدون وابستگی به چیزی... به کسی.... پرواز میکنی... مثل تو شهید...____________________پ.ن: به قول شهید چمران: خدایا خیلی خسته ام،میشه منم شهید بشم...

تعلق که نداشته باشی به جایی …


به کسی …


به چیزی …


تمام شدنت راحت تر از آنی میشود که گمان می بُردی!


راحت بدون وابستگی


به چیزی...


به کسی....


پرواز میکنی...مثل تو شهید...

____________________


پ.ن: به قول شهید چمران: خدایا خیلی خسته ام،میشه منم شهید بشم...

:گریه


]]>
... 2014-01-20T10:29:46+01:00 2014-01-20T10:29:46+01:00 tag:http://shabamaliyat.mihanblog.com/post/356 عارفه امروز بازرسان آژانس آمدند از روی خون شهدا رد شدند و برایمان نــان آوردند!!!________پدر جان نگذاشتن راهتان ادامه پیدا کند !!! ___________پدر بروی خون تو توافق کردند و همه چیز را ارزان فروختند!!!

امروز بازرسان آژانس آمدند
از روی خون شهدا رد شدند
و برایمان نــان آوردند!!!
________


پدر جان نگذاشتن راهتان ادامه پیدا کند !!!
___________پدر بروی خون تو توافق کردند و همه چیز را ارزان فروختند!!!

]]>
شهــــــــــــــــــــــــــادت 2014-01-08T06:03:10+01:00 2014-01-08T06:03:10+01:00 tag:http://shabamaliyat.mihanblog.com/post/355 عارفه آهـــــای " مـــــــــن ... اگــــــر بــه جــــــــایِ ایـــن همـــــه بیـــــــــراهـــه رفتــــن.............. کمــــــی راهِ راســــتـــ رفتــــه بــــــــــــودی ..... ........ تــاکـــنون بــه انتـــهای جـــــــاده رسیـــــده بـــــــــــودی..!! انتهای جاده... مقصد... هدف...خدا.... شهــــــــــــــــــــــــــادت...____________________________پ.ن: گاهی خیابان های شهر هم، جـبـهه میشود! اگر بدانی که میروی با نفسـِ خود بجنگی...

آهـــــای " مـــــــــن
... اگــــــر بــه جــــــــایِ ایـــن همـــــه رفتــــن..............
کمــــــی راهِ رفتــــه بــــــــــــودی .....
........ تــاکـــنون بــه جـــــــاده رسیـــــده بـــــــــــودی..!!
انتهای جاده...
 ...
 ...
....
...


:گریه


____________________________

پ.ن: گاهی خیابان های شهر هم، جـبـهه میشود! اگر بدانی که میروی با نفسـِ خود بجنگی...


]]>
کمــــــِی هــ ــ ــ ــوا لطفا 2013-12-09T11:47:56+01:00 2013-12-09T11:47:56+01:00 tag:http://shabamaliyat.mihanblog.com/post/354 عارفه چند صباحی ست که شهدا هـــم تــَرکم کــرده اند جای خالیشان در کوچه پس کوچه های روزمره گی هایــم نمایان است... خشاب ایمانم خالی شــده و سقف ِ  سنگرم ،چکه میکند .... دیگــر در برابر گناه ایمــن نیستــم !!.....  عطش نَفس، اَمانم را بــریده .... قادر به تحمل ِنفس کشیدن در هوای بی هوای گناه نیستم. .........! کمــــــِی هــ ــ ــ ــوا لطفا...! ________________پ.ن:این روزها هوای شهرهایمان مسموم است... رزمنده! ماسکت را به من نمی دهی ؟؟؟

چند صباحی ست که شهدا هـــم تــَرکم کــرده اند

جای خالیشان در کوچه پس کوچه های روزمره گی هایــم نمایان است...

خشاب ایمانم خالی شــده و سقف ِ  سنگرم ،چکه میکند ....

دیگــر در برابر گناه ایمــن نیستــم !!.....

 عطش نَفس، اَمانم را بــریده ....

قادر به تحمل ِنفس کشیدن در هوای بی هوای گناه نیستم. .........!

کمــــــِی هــ ــ ــ ــوا لطفا...!

:گریه

________________

پ.ن:این روزها هوای شهرهایمان مسموم است...رزمنده! ماسکت را به من نمی دهی ؟؟؟

]]>
... 2013-12-09T11:44:23+01:00 2013-12-09T11:44:23+01:00 tag:http://shabamaliyat.mihanblog.com/post/353 عارفه هوا باران دلم نالان کجائید ای سبک بالان هوای برف دهان پر حرف شهادت با شما شد صرف____________پ.ن:ﺭﻓﺘﯿﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻣﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯿﺪ ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺮﺥ ﻻ‌ﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯿﺪ ﺳﺮ ﺑﺎﺧﺘﮕﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﻋﺸﻖ، ﺍﯼ ﺷﻬﺪﺍ! ﻣﺎ ﺭﻓﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯿﺪ

هوا باران
دلم نالان
کجائید ای سبک بالان

هوای برف
دهان پر حرف
شهادت با شما شد صرف
____________

پ.ن:ﺭﻓﺘﯿﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻣﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯿﺪ ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺮﺥ ﻻ‌ﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯿﺪ ﺳﺮ ﺑﺎﺧﺘﮕﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﻋﺸﻖ، ﺍﯼ ﺷﻬﺪﺍ! ﻣﺎ ﺭﻓﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯿﺪ]]>