تبلیغات
شب های عملیات - مطالب اردیبهشت 1393

شب های عملیات
همه گفتیم دلتنگیم اما... فقط تو "العجل" خواندی و رفتی , هزاران بیت ما خواندیم و ماندیم , تو تنها یك غزل خواندی رفتی.

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
قرارگاه تاکتیکی 133 قمربنی هاشم علیه السلام
جعبه حدیثکلمه بسازید!!با حرف " پ " ..." پ " ... مثلِ...؟؟!!آهان...یادم آمد...
"پ"مثلِ"پــــَــــــــــــــر..."
مثل ِ"پـــَـــــــــــــــرواز... "
"پـــــــرواز "یعنی..." حاج احمـــــــــــــد "
دوباره ؛ کلمه بسازید!! با حرف " پ " ...
" پ " ... مثلِ...؟؟!!
" پ " مثلِ ... " پیله "
پیله !!! هم یعنی م.ن كه عمریست تنیده ... میتند... و خواهد تنید... درخود...
___________________________

پ.ن: نیستی...

و دارم حس می کنم
آن جهنمی که می گویند هر چه در آن می سوزی تمام نمی شوی
همین جاست....دلم برایت...نوشته شده در چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 توسط عارفه
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin