تبلیغات
شب های عملیات - مطالب اسفند 1392

شب های عملیات
همه گفتیم دلتنگیم اما... فقط تو "العجل" خواندی و رفتی , هزاران بیت ما خواندیم و ماندیم , تو تنها یك غزل خواندی رفتی.

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
قرارگاه تاکتیکی 133 قمربنی هاشم علیه السلام
جعبه حدیثدیگر د ل م بند نمیشود...
دلم تکه تکه شده...
تکه ای کنار شش گوشه بی تاب ارباب ...
تکه ای کنار بقیع میسوزد از غربت...
تکه ای مدینه پیِ قبر بی نشان مادر...
تکه ای پر میزند تا شلمچه...
بند نمیشود این تکه ها...
بی قرارم این روزها...
_______
پ.ن: این نوشته را با بغض بخوان:
.
.
.
.
دارم می سوزم
میفهمی؟!
:گریه


نوشته شده در جمعه 9 اسفند 1392 توسط عارفهای شهـــید !
اگر از حال من و همراهانم میخواهی بدانی، ملالی نیست جز بی حضوری شمـــا!
در عین آنکه حضــــور داریـــد میـــپندارنـــد نیـــستیـــد ...
عجیـــب استـــ
اینجـــآ کوله بارم را که بسته ام چیــــزی نیست جز گنــــاه و گنـــاه و گنـــــاه !

_______

پ.ن: دلـم یــ ه دعوتــــ نامه مـی خـواهـد
از بهشتــــ :گریه


نوشته شده در جمعه 2 اسفند 1392 توسط عارفه
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin