تبلیغات
شب های عملیات - مطالب دی 1392

شب های عملیات
همه گفتیم دلتنگیم اما... فقط تو "العجل" خواندی و رفتی , هزاران بیت ما خواندیم و ماندیم , تو تنها یك غزل خواندی رفتی.

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
قرارگاه تاکتیکی 133 قمربنی هاشم علیه السلام
جعبه حدیثامروز بازرسان آژانس آمدند
از روی خون شهدا رد شدند
و برایمان نــان آوردند!!!
________


پدر جان نگذاشتن راهتان ادامه پیدا کند !!!
___________پدر بروی خون تو توافق کردند و همه چیز را ارزان فروختند!!!نوشته شده در دوشنبه 30 دی 1392 توسط عارفه


آهـــــای " مـــــــــن
... اگــــــر بــه جــــــــایِ ایـــن همـــــه رفتــــن..............
کمــــــی راهِ رفتــــه بــــــــــــودی .....
........ تــاکـــنون بــه جـــــــاده رسیـــــده بـــــــــــودی..!!
انتهای جاده...
 ...
 ...
....
...


:گریه


____________________________

پ.ن: گاهی خیابان های شهر هم، جـبـهه میشود! اگر بدانی که میروی با نفسـِ خود بجنگی...
نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 توسط عارفه
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin