تبلیغات
شب های عملیات - رفتن

شب های عملیات
همه گفتیم دلتنگیم اما... فقط تو "العجل" خواندی و رفتی , هزاران بیت ما خواندیم و ماندیم , تو تنها یك غزل خواندی رفتی.

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
قرارگاه تاکتیکی 133 قمربنی هاشم علیه السلام
جعبه حدیثرفتید قبول !

دیگر چرا جاده را

با خودتان بردید ... ؟!

نگفتید

در این سنگلاخ دنیا

چگونه با پایی برهنه

به دنبالتان بدوم ... ؟!  :گریه

________________

پ.ن: غــــــــالباً آن گـــــــذری کـه خطــــــرش بیـــــشتر است

مــــــی شود قســـمت آنـــکه جگـــرش بیـــــشتر است!!!

نوشته شده در چهارشنبه 28 خرداد 1393 توسط عارفه
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin