تبلیغات
شب های عملیات - دلم یک تکه از بهشت می خواد

شب های عملیات
همه گفتیم دلتنگیم اما... فقط تو "العجل" خواندی و رفتی , هزاران بیت ما خواندیم و ماندیم , تو تنها یك غزل خواندی رفتی.

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
قرارگاه تاکتیکی 133 قمربنی هاشم علیه السلام
جعبه حدیثدیگر خاک جواب نمی دهد
دیگر آسمان جای نفس کشیدن نیست
دلم یک تکه از بهشت می خواد
ببارم
سبک شوم ...

_________________

پ.ن: هَوای ِ شهدای ِ گُمنام هَوای ِ راه ِ نور هَوای ِ خاک ِ آسمانی ...

:گریه
نوشته شده در پنجشنبه 17 بهمن 1392 توسط عارفه
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin