تبلیغات
شب های عملیات - ...

شب های عملیات
همه گفتیم دلتنگیم اما... فقط تو "العجل" خواندی و رفتی , هزاران بیت ما خواندیم و ماندیم , تو تنها یك غزل خواندی رفتی.

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
قرارگاه تاکتیکی 133 قمربنی هاشم علیه السلام
جعبه حدیثامروز بازرسان آژانس آمدند
از روی خون شهدا رد شدند
و برایمان نــان آوردند!!!
________


پدر جان نگذاشتن راهتان ادامه پیدا کند !!!
___________پدر بروی خون تو توافق کردند و همه چیز را ارزان فروختند!!!نوشته شده در دوشنبه 30 دی 1392 توسط عارفه
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin