تبلیغات
شب های عملیات - کمــــــِی هــ ــ ــ ــوا لطفا

شب های عملیات
همه گفتیم دلتنگیم اما... فقط تو "العجل" خواندی و رفتی , هزاران بیت ما خواندیم و ماندیم , تو تنها یك غزل خواندی رفتی.

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
قرارگاه تاکتیکی 133 قمربنی هاشم علیه السلام
جعبه حدیثچند صباحی ست که شهدا هـــم تــَرکم کــرده اند

جای خالیشان در کوچه پس کوچه های روزمره گی هایــم نمایان است...

خشاب ایمانم خالی شــده و سقف ِ  سنگرم ،چکه میکند ....

دیگــر در برابر گناه ایمــن نیستــم !!.....

 عطش نَفس، اَمانم را بــریده ....

قادر به تحمل ِنفس کشیدن در هوای بی هوای گناه نیستم. .........!

کمــــــِی هــ ــ ــ ــوا لطفا...!

:گریه

________________

پ.ن:این روزها هوای شهرهایمان مسموم است...رزمنده! ماسکت را به من نمی دهی ؟؟؟نوشته شده در دوشنبه 18 آذر 1392 توسط عارفه
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin