تبلیغات
شب های عملیات - ...

شب های عملیات
همه گفتیم دلتنگیم اما... فقط تو "العجل" خواندی و رفتی , هزاران بیت ما خواندیم و ماندیم , تو تنها یك غزل خواندی رفتی.

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
قرارگاه تاکتیکی 133 قمربنی هاشم علیه السلام
جعبه حدیثسر کلاس نشسته بود...
استاد می گفت...
تمام عضلاتـــ بدن از مغز ما فرمان می گیرد...
اگر ارتباط مغز با دیگر اعضا قطع شود...
دیگر بدن هیچ حرکتی نخواهد داشت...
زد زیر گریه و گفت...
پس چرا بابای من وقتی ســرشـــ رفتــ...!
تا یک دقیقه الله اکــبر گفت...!
اشک توی چشم استاد جمع شد...
گفتــ ...
جبهه و رزمنده های ما...
همه معادله های اهـــل علم رو به هم زدند...!!!

:گریه
نوشته شده در جمعه 29 شهریور 1392 توسط عارفه
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin