تبلیغات
شب های عملیات - ...

شب های عملیات
همه گفتیم دلتنگیم اما... فقط تو "العجل" خواندی و رفتی , هزاران بیت ما خواندیم و ماندیم , تو تنها یك غزل خواندی رفتی.

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
قرارگاه تاکتیکی 133 قمربنی هاشم علیه السلام
جعبه حدیثآن روزها جنگیدیم...
 با دشمنی که:
 برای تاراج "ناموس" و "غیرت" شیعه
 "مسلح" شده بود
امروز باید بجنگیم با کسانیکه:
 نامشان؛
 "ناموس" شیعه
 آرمانشان؛
 نابودی "ایمان" و "غیرت" شیعیان است
 سلاحشان؛ بی عفت‌یست

نوشته شده در یکشنبه 10 شهریور 1392 توسط عارفه
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin