تبلیغات
شب های عملیات - ...

شب های عملیات
همه گفتیم دلتنگیم اما... فقط تو "العجل" خواندی و رفتی , هزاران بیت ما خواندیم و ماندیم , تو تنها یك غزل خواندی رفتی.

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
قرارگاه تاکتیکی 133 قمربنی هاشم علیه السلام
جعبه حدیث
اول قــرار بــود بـا هم سفـــر کنیـــم !
رفتـن نصیـبِ شمـا شــد و تمنـــا بــه مـا رسیـــد....
____________

پ.ن:شمـــا را به حــقّ ِ لحظــه های زیبایتــان ،

برای ایـــن لحـــظه هــای مـــا هم دعا کنیــــد ...

:گریه
نوشته شده در پنجشنبه 13 تیر 1392 توسط عارفه
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin