تبلیغات
شب های عملیات - این رسمش نبود...

شب های عملیات
همه گفتیم دلتنگیم اما... فقط تو "العجل" خواندی و رفتی , هزاران بیت ما خواندیم و ماندیم , تو تنها یك غزل خواندی رفتی.

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
قرارگاه تاکتیکی 133 قمربنی هاشم علیه السلام
جعبه حدیث
همیشه نگاهم به است

به آنان که شدند

نگاهم به

به

به ام با آنان

به ام تا شدن...

هــــا این نبود ...
:گریه


نوشته شده در جمعه 7 تیر 1392 توسط عارفه
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin