تبلیغات
شب های عملیات - ای شهید

شب های عملیات
همه گفتیم دلتنگیم اما... فقط تو "العجل" خواندی و رفتی , هزاران بیت ما خواندیم و ماندیم , تو تنها یك غزل خواندی رفتی.

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
قرارگاه تاکتیکی 133 قمربنی هاشم علیه السلام
جعبه حدیثبا شمایم شهدا گوش کنید،

هر چه دیدید ز کردار بدم،

همه نادیده بگیرید فراموش کنید .

شعر دلتنگی من را به یقین می شنوید،

حال افسرده ی من را به یقین می دانید،

آرزویم این است...

کاش می شد که شهادت نصیبم می شد..

:گریهنوشته شده در شنبه 1 تیر 1392 توسط عارفه
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin