تبلیغات
شب های عملیات - ای شهید

شب های عملیات
همه گفتیم دلتنگیم اما... فقط تو "العجل" خواندی و رفتی , هزاران بیت ما خواندیم و ماندیم , تو تنها یك غزل خواندی رفتی.

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
قرارگاه تاکتیکی 133 قمربنی هاشم علیه السلام
جعبه حدیث
مـــــــن اینجا...
در قصــــــــــه خیـــــــــــس این دنیــــــــــا...
وجـــــــــــودم مچـــــــاله شد...
کــــــــــارے بکــــــــن اے شهــــــــــــید..

:گریه
نوشته شده در پنجشنبه 9 خرداد 1392 توسط عارفه
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin