تبلیغات
شب های عملیات - ...

شب های عملیات
همه گفتیم دلتنگیم اما... فقط تو "العجل" خواندی و رفتی , هزاران بیت ما خواندیم و ماندیم , تو تنها یك غزل خواندی رفتی.

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
قرارگاه تاکتیکی 133 قمربنی هاشم علیه السلام
جعبه حدیثبچــه کــه بودیــم...
یــه دقــیقــه میــرفتیــم خونــه دوستــمــون...
بهمــون میگفــتــن:...
مــامــانت میدونــه اومــدی اینجــا؟؟؟
نگــران نشــه؟؟!!
حــالا تــو چــند ســالــه اینجــایی...
مــامــانت خبــر داره اومــدی اینجــا؟
نگــرانت شــده هــا....
شــایــدم از نگــرانی ...
:گریه


نوشته شده در پنجشنبه 12 اردیبهشت 1392 توسط عارفه
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin