تبلیغات
شب های عملیات - ...

شب های عملیات
همه گفتیم دلتنگیم اما... فقط تو "العجل" خواندی و رفتی , هزاران بیت ما خواندیم و ماندیم , تو تنها یك غزل خواندی رفتی.

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
قرارگاه تاکتیکی 133 قمربنی هاشم علیه السلام
جعبه حدیثدر سوخت و سوخت و سوخت
مادری افتاده بر زمین و آه میکشد...
در سوخت...
بعد آن، علی غریب تر شده است
حسنش پیرتر شده است...
حسینش تشنه تر شده است... تنها شده است
ای وای...
دختری از کودکی خانه دار شده است، زینبِ مادر، صبور تر شده است...
درد ها همه روی هم روی هم...
یا رسول الله، بعد شما کینه های حرامیان بیشتر شده است
زبانم لال... فردا... وقت تلافی شده است

:گریه

نوشته شده در شنبه 24 فروردین 1392 توسط عارفه
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin