تبلیغات
شب های عملیات - وای مادرم

شب های عملیات
همه گفتیم دلتنگیم اما... فقط تو "العجل" خواندی و رفتی , هزاران بیت ما خواندیم و ماندیم , تو تنها یك غزل خواندی رفتی.

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
قرارگاه تاکتیکی 133 قمربنی هاشم علیه السلام
جعبه حدیث


پـدر زخـم زبان بسیار خوردم
. . کتک از خسـم بدکردار خوردم
. . . میان کو چـه های شهر سیلی
. . . . هم از دشمن هم از دیوار خوردم
. . . . . پـدر زهـــرای تـو حـاجـت روا شــد
. . . . . . بـبـیـن مـزد رسـالـت چـون ادا شـد
. . . . . . . بـبـیـن پـهـلـو و دسـت و سـیـنـه من
. . . . . . . . بــلا گـردون جــون مـــــرتــضــی شــد
:گریه


نوشته شده در دوشنبه 5 فروردین 1392 توسط عارفه
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin