تبلیغات
شب های عملیات - گذشتـی

شب های عملیات
همه گفتیم دلتنگیم اما... فقط تو "العجل" خواندی و رفتی , هزاران بیت ما خواندیم و ماندیم , تو تنها یك غزل خواندی رفتی.

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
قرارگاه تاکتیکی 133 قمربنی هاشم علیه السلام
جعبه حدیثشرمنـــــــــده از تو اے  پـــــدر  شهیـــــــد . . .

که تمـــــــام آرزوهــــــایت را  بوسیــــــدے و  گذشتــــے . . .

و من  نــــــگذشتــــــم . . !!

و باز نتـــــــــــوانستم بگــــــذرم!!!
 شرمنـــــــــــــــــده ام . . .!


نوشته شده در پنجشنبه 1 فروردین 1392 توسط عارفه
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin