تبلیغات
شب های عملیات - همه چیز را میدانی

شب های عملیات
همه گفتیم دلتنگیم اما... فقط تو "العجل" خواندی و رفتی , هزاران بیت ما خواندیم و ماندیم , تو تنها یك غزل خواندی رفتی.

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
قرارگاه تاکتیکی 133 قمربنی هاشم علیه السلام
جعبه حدیثتو همیشه ابتدای من بوده ای سر آغازِ تمام ِشروع هایِ دوباره ام؛
من خودم را.....بغض هایم را...دردهایم را...دلتنگی هایم را...
تلخی ها و کابوس هایم را...و هر آنچه مرا از من دور کرده است...
به مدد دستهای تو... کنار زده ام و از نو آغاز کرده ام...
...دلم گریستن میخواهد و ...سکوت!و تو راکه نگفته همه چیز را میدانی...
:گریه :الاف


نوشته شده در پنجشنبه 10 اسفند 1391 توسط عارفه
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin