تبلیغات
شب های عملیات - دلتنگ شهدا

شب های عملیات
همه گفتیم دلتنگیم اما... فقط تو "العجل" خواندی و رفتی , هزاران بیت ما خواندیم و ماندیم , تو تنها یك غزل خواندی رفتی.

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
قرارگاه تاکتیکی 133 قمربنی هاشم علیه السلام
جعبه حدیث


خوب مسلم جان!خداحافظ..
یعنی چی؟
- شرمندم!
- یعنی من نمی تونم بیام؟
- اجازه ندادن.موقع تو هنوز نرسیده
- کجا می رین بی معرفتا؟ اینجوری رفیقتون رو جا می زارین و میرین؟آره؟چرا وایستادین؟ آره... من بدبختم،بیچارم،بی عرضم،آلودم،واگیر دارم...آره؟شیمیایی ِ گناه و معصیتم،نفسم مریضتون می کنه،بایدم منو جا بزارین و برین..بایدم از من فرار کنین.شما ها پاکین،عزیزین،آبرومندین،سالمین..
:گریه


نوشته شده در شنبه 5 اسفند 1391 توسط عارفه
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin