تبلیغات
شب های عملیات - شکستن... سوختن...

شب های عملیات
همه گفتیم دلتنگیم اما... فقط تو "العجل" خواندی و رفتی , هزاران بیت ما خواندیم و ماندیم , تو تنها یك غزل خواندی رفتی.

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
قرارگاه تاکتیکی 133 قمربنی هاشم علیه السلام
جعبه حدیثروزی بروی لباس های خاکی مینوشتند یا فاطمة الزهرا
روز ها گذشت و گذشت
لباس ها سفید شد
ولی خاکی تر... از تربت استخوان های شما
و کوچکتر...
و باز بروی آنها مینویسند یا فاطمة الزهرا
و زیباتر آنکه استخوان ها یکدیگر را در آغوش گرفته اند
برخی هم شکسته اند...
بگمانم استخوان های پهلو شکستنی تر است
اینجاست که رسم استخوان ها به یاد می آید
شکستن... سوختن...

نوشته شده در جمعه 4 اسفند 1391 توسط عارفه
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin