تبلیغات
شب های عملیات - گمنام

شب های عملیات
همه گفتیم دلتنگیم اما... فقط تو "العجل" خواندی و رفتی , هزاران بیت ما خواندیم و ماندیم , تو تنها یك غزل خواندی رفتی.

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
قرارگاه تاکتیکی 133 قمربنی هاشم علیه السلام
جعبه حدیث
آنان در پی نام نیستند تا نامشان را بیاوریم ...
وچه باک اگر نامشان گم باشد، که آنها «خود» را یافته اند و«خدا»را
نام گم کرده اند وکام را یافته اند...
نام زمینی خود را رها کرده اند و نام آسمانی شهید را بر خود نهاده اند ...
پس اینها کجا گم نامند؟


نوشته شده در چهارشنبه 2 اسفند 1391 توسط عارفه
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin