تبلیغات
شب های عملیات - تلنگر

شب های عملیات
همه گفتیم دلتنگیم اما... فقط تو "العجل" خواندی و رفتی , هزاران بیت ما خواندیم و ماندیم , تو تنها یك غزل خواندی رفتی.

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
قرارگاه تاکتیکی 133 قمربنی هاشم علیه السلام
جعبه حدیث

شهید...!

ای آبرومند نزد پروردگار عاشقان...

گفتم از عشق بخوانم اما نمی دانم چه بگویم

که من عشق را

در کوچه پس کوچه های دنیا می جویم

تو در آسمانها به آن رسیدی...

:گریهنوشته شده در سه شنبه 24 بهمن 1391 توسط عارفه
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin