تبلیغات
شب های عملیات - ما می آییم

شب های عملیات
همه گفتیم دلتنگیم اما... فقط تو "العجل" خواندی و رفتی , هزاران بیت ما خواندیم و ماندیم , تو تنها یك غزل خواندی رفتی.

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
قرارگاه تاکتیکی 133 قمربنی هاشم علیه السلام
جعبه حدیثآنروزها که دشمن به جانمان حمله کرد شهدا ما را شرمنده خود کردند!

نکند این روزها که دشمن به نانمان حمله کرده است شرمنده شهدا شویم.
________

تاریخ شارژ ارادت ما به رهبر تا وقتی که نفس باقیست اعتبار دارد " همراه رهبر " سید علی تنها نیست


نوشته شده در شنبه 21 بهمن 1391 توسط عارفه
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin