تبلیغات
شب های عملیات - نقطه سر خط

شب های عملیات
همه گفتیم دلتنگیم اما... فقط تو "العجل" خواندی و رفتی , هزاران بیت ما خواندیم و ماندیم , تو تنها یك غزل خواندی رفتی.

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
قرارگاه تاکتیکی 133 قمربنی هاشم علیه السلام
جعبه حدیث
شاید اشک سه حرف داشته باشد
ولی کلی حرف دارد...
حرف های نا تمام و بغض های وا نشده
باز هم مثل همیشه نقطه سر خط ...


نوشته شده در چهارشنبه 18 بهمن 1391 توسط عارفه
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin