تبلیغات
شب های عملیات - بعد شهدا...

شب های عملیات
همه گفتیم دلتنگیم اما... فقط تو "العجل" خواندی و رفتی , هزاران بیت ما خواندیم و ماندیم , تو تنها یك غزل خواندی رفتی.

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
قرارگاه تاکتیکی 133 قمربنی هاشم علیه السلام
جعبه حدیث

شهدا راهی را رفتند که برگشتی نداشت...
شهدا عاشقانه در منای عشق از خود گذاشتند...
و ما همچنان ...
راستی پس از این سالها ما با خون شهدا چه کردیم؟
آیا قدم بر «جای پای شهدا» گذاشتیم و یا «خون شهدا»؟

نوشته شده در پنجشنبه 5 بهمن 1391 توسط عارفه
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin