تبلیغات
شب های عملیات - ...

شب های عملیات
همه گفتیم دلتنگیم اما... فقط تو "العجل" خواندی و رفتی , هزاران بیت ما خواندیم و ماندیم , تو تنها یك غزل خواندی رفتی.

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
قرارگاه تاکتیکی 133 قمربنی هاشم علیه السلام
جعبه حدیثشب بود

یكی داد میزد: ساكت شو! ساكت شو!
تو نمیتونی گریه منو دربیاری

رفتم سمت صدا

دیدم پسر بچه ای انگشت هایش قطع شده

این حرف ها رو به دست خونی اش می گفت

ساكت شو! ساكت شو!
تو نمیتونی گریه منو دربیاری

منبع: کتاب آسمان مال آنهاستنوشته شده در پنجشنبه 7 دی 1391 توسط عارفه
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin