تبلیغات
شب های عملیات - ...

شب های عملیات
همه گفتیم دلتنگیم اما... فقط تو "العجل" خواندی و رفتی , هزاران بیت ما خواندیم و ماندیم , تو تنها یك غزل خواندی رفتی.

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
قرارگاه تاکتیکی 133 قمربنی هاشم علیه السلام
جعبه حدیث

گفت : مادر جان بیا ناهار بخوریم
پرسید : ناهار چـے داریم مادر ؟
گفت : باقالا پلو با ماهـے
با خنده رو به مادر ڪـرد و گفت : ما امروز این ماهـے ها را میخوریم
و یه روزـے این ماهـے ها ما را مـے خورند
...
چند سال بعد ... والفجر 8 ... درون اروند گم شد ...
...
مادر تا آخر عمرش ماهـے نخورد ...


نوشته شده در پنجشنبه 7 دی 1391 توسط عارفه
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin