تبلیغات
شب های عملیات - چرا از خدا نمی ترسی ؟

شب های عملیات
همه گفتیم دلتنگیم اما... فقط تو "العجل" خواندی و رفتی , هزاران بیت ما خواندیم و ماندیم , تو تنها یك غزل خواندی رفتی.

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
قرارگاه تاکتیکی 133 قمربنی هاشم علیه السلام
جعبه حدیث

حاج محمد اهل امر به معروف و نهی از منکر بود .

یعنی همیشه سعی در ارشاد و راهنمایی دیگران داشت . بخصوص در مورد نزدیکانش .

یادم می آید یک بار من خیلی راحت در یک مجلس مهمانی شروع کردم به غیبت کسی .

وقتی از مجلس برمی گشتم ، محمد گفت :

می دانی که غیبت کردی ، حالا باید برویم در خانه شان و تو بگویی این حرف ها را

پشت سرش زده ای .

گفتم : این طور که آبرویم می رود .

گفت : تو از بنده خدا این قدر می ترسی و خجالت می کشی ، چرا از خدا نمی ترسی ؟

این حرفش باعث شد من دیگر نه غیبت کننده باشم و نه شنونده غیبت .

شهید محمد گرامی - رسم خوبان .ج ۳۰ ص

نوشته شده در یکشنبه 28 آبان 1391 توسط عارفه
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin