تبلیغات
شب های عملیات - گناه نکنید!

شب های عملیات
همه گفتیم دلتنگیم اما... فقط تو "العجل" خواندی و رفتی , هزاران بیت ما خواندیم و ماندیم , تو تنها یك غزل خواندی رفتی.

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
قرارگاه تاکتیکی 133 قمربنی هاشم علیه السلام
جعبه حدیث

 

یاد تابلوهای جبهه های جنگ بخیر كه رویشان نوشته بود:

حال نداری ثواب كنی گناه نكننوشته شده در شنبه 6 خرداد 1391 توسط عارفه
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin